Προσθήκη "CT Συγκρίνετε το" Widget μέσω του Εμφάνιση > Widgets > Συγκρίνετε.

Purchase Complete

A Simple Page For Completed Purchases

Thanks for your payment!

This page can be used for landing after a listing has been paid, to explain next steps, or anything else you’d like to your potential clients.